Controleer en escaleer

Controleer en escaleer

ControleEen manager kan in Procs controleren of taken op medewerkersniveau goed zijn uitgevoerd, naar aanleiding van een escalatie bijvoorbeeld. Aan elke manager kan een persoonlijke takenlijst worden gekoppeld. Deze dient eveneens correct en op tijd te worden nagelopen om zo te voorkomen dat een taak verder escaleert.

Hoe zo’n escalatie verloopt, bepaalt u helemaal zelf. Geef bij de instellingen aan wie een melding ontvangt. Vaak is dat de manager of supervisor. Hij krijgt de mogelijkheid om iemand persoonlijk aan te spreken op een vergeten klus. Ook hier kunt u een deadline voor instellen. Als deze eveneens niet wordt gehaald, wordt de taak opnieuw geëscaleerd. U kunt zelf instellen hoeveel escalaties er nodig zijn voor een niet uitgevoerde opdracht bij de directie beland.

Daarnaast kunt u ook actieve controles instellen. Dit houdt in dat een manager niet alleen bericht krijgt als er iets fout gaat, maar ook als een specifieke taak is afgevinkt, en die standaard controle vereist. Op deze manier hoeft een manager alleen in actie te komen om een aantal vaste controletaken te verrichten of als er sprake is van een escalatie. Zo houdt hij meer tijd over voor andere werkzaamheden.